Co znamená přezdívka alias zkratka HUGO ?

Vymyslel jsem to už dávno tomu. A mimo to, že mi tak říkali kamarádi v době studií to pro mne má ještě následující význam : H-lavně U-dělat G-eniální O-brázky